Začetki segajo v leto 1970 ko je Jože Bider izdelal prvi Mešalnik gnojevke na traktorski pogon. Ob kmetovanju so se pojavljali problemi in rojevale nove ideje.

Tako je nastalo preko 52 inovacij od katerih so bile štiri patentno nekaj pa modelno zaščitenih.

Nekatere stroje so po licenci izdelovali tudi drugi obrtniki. Jože Bider je bil vseskozi član zveze inovatorjev in pod tem okriljem tudi vodil svojo dejavnost. Ko je potreba po proizvodih naraščala smo povečali poslovne prostore. Leta 2002 je dejavnost prevzel sedanji nosilec s.p.-ja Bojan Bider.

image

Naša vizija in vodilo delovanja

Podjetje se vse bolj nagiba k razvoju in proizvodnji strojev za pridobivanje biomase prav tako pa tudi naprav za uporabo le te.

Vedno nastajajo nove izboljšave na strojih in napravah. Razvijamo nove produkte po naših zamislih. Vsi stroji in naprave so plod lastnega razvoja na temeljih bogatih izkušenj. Na tem bomo gradili tudi v prihodnje.

CMS Pro Strategy

SERVIS NAŠIH STROJEV IN NAPRAV

Pri nakupu strojev kupcem nudimo servis, rezervne dele in tehnično pomoč pri upravljanju in vzdrževanju stroja, kar je bistvenega pomena za nemoteno delo.

NAROČITE SE
Web Development

REZERVNI DELI NAŠIH STROJEV IN NAPRAV

Izrednega pomena so rezervni deli zlasti po poteku garancijskega roka. Za vse naše stroje zagotavljamo originalne rezervne dele in popravila delov, če je to mogoče.

NAROČITE SE